آخرین نتایح
32x32

چهارشنبه - ۷ آبان ۱۳۹۹نتیجه تست کرونا شما مثبت بوده است - دریافت گزارش

32x32

دوشنبه - ۵ آبان ۱۳۹۹نتیجه تست کرونا شما احتمال ابتلا بوده است - دریافت گزارش

32x32

یکشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹نتیجه تست کرونا شما احتمال زیاد ابتلا بوده است - دریافت گزارش

لطفا دقت کنید شما می بایست در هر روز غربالگری را به صورت کامل انجام دهید تا بتوانید وارد دانشگاه شوید نتایج غربالگری شما توسط واحد های بهداشتی دانشگاه نیز کنترل خواهد شد و با شما تماس خواهند گرفت.