دانلود اپارزیابی سلامت دانشگاه فردوسی و دریافت اطلاعات اخبار و روش های پیشگیری

اپ سامانه ارزیابی سلامت دانشگاه فردوسی مشهد را دریافت کرده و با استفاده از آن از آخرین اخبار آگاه باشید و خودارزیابی خود را انجام دهید.

دریافت اپ

خوداظهاری ویروس کرونا

لطفا در پرکردن اطلاعات زیر و بار گذاری نتایج دقت کافی داشته باشید.


لطفا در صورتی که نتیجه شما مثبت است خود اظهاری خود را ثبت کنید

آیا شما به ویروس کرونا مبتلا هستید ؟

آیا افرادی که با آنان زندگی میکنید به ویروس کرونا مبتلا هستند؟